Поскъпването на водата без таван

Поскъпването на водата без таван. Помощи само за най-бедните в размер на 2,8 кубика вода. От КЕВР предлагат да отпадне изискването за социална поносимост на цената.

Да отпадне таванът за поскъпване на водата,

предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в свое становище към предложения от служебното правителство за обществено обсъждане проект на Закон за водоснабдяването и канализацията. Така водата за бита ще може да поскъпва без ограничение, стига по-високите цени да са обосновани

от бизнес плана на съответното ВиК дружество.

В момента има изискване цената на водата да бъде социално поносима, за да може всички хора да имат достъп до вода. Това означава за минимално месечно потребление от 2,8 куб. м на човек цената на водата

да не надхвърля 2,5 на сто от

средния месечен доход на домакинствата. Благодарение на това ограничение цената на водата във Видин от 1 януари тази година нарасна само с 28,6% до 4,482 лв. за кубик, а в Ямбол увеличението беше с 12,3% за кубик.

Цената на водата във Видин и Ямбол,

определена по методиката на КЕВР, би трябвало да е по-висока, но ограничението за социална поносимост наложи таван на поскъпването. Сега от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и от КЕВР искат реално да отпадне ограничението за вдигане на цените на водата,

но предлагат различни варианти за това.

В разработения от МРРБ проект на Закон за водоснабдяването и канализацията (ЗВиК) е предвидено да остане ограничението за социална поносимост. Но от министерството предлагат в цената на водата да има фиксиран компонент (нещо като такса “водомер”) и променлив компонент на база потреблението на вода.

Подготвеният нов закон предвижда,

че принципът на социална поносимост на водата е спазен, когато стойността на променливия компонент от цената на водата при потребление от 2,8 куб. метра на човек не надхвърля 2,5% от средния доход на човек от домакинство по данни на

Националния статистически институт

за съответната административна област. Но като към променливата част от цената на водата прибавим и такса “водомер” реално плащаната от домакинствата цена може да  бъде по-висока от социално поносимата. Още повече, че въобще не е ясно

какъв ще бъде размерът на новата такса “водомер”.

От КЕВР предлагат радикално решаване на въпроса и изцяло отпадане на идеята цената на водата да бъде социално поносима.

При евентуално приемане на предложението на КЕВР цената на водата ще може да нараства без никакви ограничения, стига поскъпването да е обосновано от “възстановяване на икономически обоснованите разходи за предоставяне на ВиК услуги”.

Същевременно от КЕВР посочват,

че достъпът на човека до питейна вода и канализация са признати от ООН и Европейската комисия (ЕК) като основно човешко право. Както ООН, така и ЕК са посочили в различни документи, че страните трябва да гарантират икономическата

достъпност на водата чрез подходящи политики

за ценообразуване, като безплатна или евтина вода, или подпомагане на доходите. Затова от КЕВР предлагат да бъде въведен принципът на водна бедност, подобно на вече съществуващата енергийна бедност.

И да бъдат давани помощи за вода само

на водно бедните граждани, а всички останали, включително и тези със средни и ниски доходи, ще трябва да плащат определената от КЕВР цена на водата.

Всъщност в България дори хората

със средни доходи може да бъдат приети за бедни спрямо жителите на други страни от ЕС, защото според Евростат с доходите си могат да ползват значително по-малко стоки и услуги

от хората в държавите от Западна Европа.

Идеята на КЕВР е водни помощи да има само за хора, които имат право на социални помощи, тоест за тези български граждани и семейства, които поради здравни, възрастови, социални и други независещи от тях причини

не могат сами чрез труда си или доходите си

да осигуряват задоволяване на основните си жизнени потребности. От КЕВР предлагат в Закона за социалното подпомагане да бъде записано,

че “Основни жизнени потребности”

са достатъчно храна, облекло и жилище, съобразно социално-икономическото развитие на страната, както и месечен минимум вода

за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице”.

Това означава за най-бедните да бъдат давани помощи, така че да могат да платят за 2,8 куб. м вода. В момента цената на водата в София е 2,94 лв. за кубик,

но от “Софийска вода” искат цената

да нарасне на 3,60 лв. В Разград цената на водата е 6,097 лв. за кубик. При действащите сега цени помощите за бедните за 2,8 куб. м вода в София ще бъдат по 8,23 лв. на човек, а в Разград – по 17,07 лв. на човек.

- реклама -