Поскъпване на газа: КЕВР одобри с 6% по-висока цена за септември

КЕВР одобри предложението на „Булгаргаз“ за поскъпване на природния газ през септември, съобщиха от комисията.

По-рано от дружеството предложиха 63,35 лева/MWh (без акциз и ДДС) да е цената, на която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Както беше прогнозирано от страна на „Булгаргаз“ по време на открито заседание на КЕВР, цената за септември е с около 6% по-висока от тази за предходния месец.

Поскъпването на газа се дължи на сериозното повишение на борсовия индекс „TTF – месец напред“, чиято стойност за септември е с 19% по-висока от стойността му за август, добавят от енергийният регулатор.

В утвърдената цена на природния газ са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. Това обясниха от КЕВР.

Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените от дружеството актуални данни, формиращи цената на природния газ за м. септември. Те отчитат котировките на международните газови пазари и валутния курс до 31 август т.г. включително.

- реклама -