туристи квартала чужденци

Посещенията на чужденци в България за почивка и екскурзия се увеличават с 8.3% през март

Пътуванията на българи в чужбина през март 2018 г. са 461.9 хил. или с 5.6 на сто над регистрираните през март 2017 година, съобщи Националният статистически институт.
През март 2018 г. посещенията на чужденци в България са 524.3 хил. или с 10.5 на сто повече в сравнение с март 2017 година.

Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – с 14.4 на сто, с цел почивка и екскурзия – с 8.3 на сто, и със служебна цел – със 7.2 на сто. Транзитните преминавания през страната са 23.2 на сто (121.4 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

В сравнение с март 2017 г. e регистрирано увеличение при всички наблюдавани цели на пътуване на българите: с цел почивка и екскурзия – със 7 на сто, с други цели – с 5.2 на сто, и със служебна цел – с 4.9 на сто. През март 2018 г. най-голям брой пътувания на българи са осъществени към: Турция – 120.5 хил., Гърция – 66.2 хил., Сърбия – 42.1 хил., Румъния – 34.8 хил., Република Македония – 27.9 хил., Германия – 22.3 хил., Франция – 16.1 хил., Австрия – 13.7 хил., Обединеното кралство – 13.5 хил., Италия – 12.2 хиляди.

От общия брой чужденци, посетили България през март 2018 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 48.7 на сто, или с 9.9 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ – с 8.5 на сто, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Турция – с 15.4 на сто.

Най-много посещения в България през март 2018 г. са направили гражданите от: Турция – 92.4 хил., Румъния – 77.1 хил., Гърция – 72.7 хил., бившата югославска република Македония – 47.1 хил., Сърбия – 42.5 хил., Германия – 18.9 хил., Обединеното кралство – 18.5 хил., Израел – 15.3 хил., Украйна – 14.8 хил., Италия – 10.7 хиляди.

- реклама -