Португалия

Португалия изплати по-рано част дълга си към МВФ

Португалия направи предсрочно погасяване на част от дълга в размер на 1 млрд. евро на Международния валутен фонд и възнамерява да изплати още 6,6 млрд. евро от спасителните заеми до август, съобщи правителството на страната.

Като част от спасителния план през 2011 г., Португалия получи от МВФ 29,6 млрд. евро, повече от половината от които вече са погасени. Но Лисабон има за цел да намали лихвите по заемите с по-нататъшни плащания. Интересът на МВФ понастоящем е 4,6%, в сравнение с наличните пазарни нива от 3%, в продължение на 10 години.

„Ранното погасяване на дълга е важно за подобряване на жизнеспособността на дълга, като се намалят разходите му“, се казва в изявление на министерството на финансите.

След като бъде изплатена следващата сума от 2,6 млрд. евро, според правителството ще останат 10,4 млрд. евро дълг.

- реклама -