Виолета Комитова, АПИ, председател, Апостол Минчев, уволнение

Поредна смяна в борда на „Автомагистрали“

С решение на Съвета на директорите (СД) на „Автомагистрали“ ЕАД за изпълнителен директор на дружеството е определен инж. Иван Станчев, досегашен член на СД, съобщиха от компанията. Председател на Съвета на директорите продължава да бъде Десислава Христова, а досегашният изпълнителен директор инж. Валентин Вълков – негов член.

Промяната е вследствие на направена промяна на Устава на „Автомагистрали“ ЕАД, с която изпълнителният директор и председателят на Съвета на директорите управляват дружеството заедно и поотделно.

Източник: БТА
- реклама -