Поредна промяна: и училищата с оценки

Поредна промяна за начина на оценяване в образователната система планира ресорното министерство. Освен учениците, и училищата ще имат оценки, предава „Монитор“.

Основен критерий за тях ще е напредъкът на учениците, който те показват в различните етапи на своето обучение. Това е залегнало в новата методика за оценка на добавената стойност в образователните институции. Системата беше представена пред социалните партньори на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество.

Методиката почива върху математически модел, предложен от екип на Световната банка, доработен и адаптиран към БГ условията от учени от Софийския университет. Това разясниха от МОН

Съгласно методиката

училищата ще бъдат разпределени в определени групи

въз основа на комбинация от фактори, външни за тях. Такива са например видът населено място, в което се намират. Типът училище. Преобладаващият език, който се говори в семействата на учениците. Образователният, социалният и трудовият статус на родителите и др. Целта е всяко училище да се съпоставя със сходни на него други училища.

Доколко ефективен е бил образователният процес в дадено училище ще става ясно чрез сравнение на резултатите от външните оценявания и матурите на едни и същи ученици. В различните етапи от тяхното образование. Така резултатите от изпитите в края на 7-и клас ще се съпоставят с резултатите на същите деца в края на 4-и клас. А резултатите от външното оценяване след 10-и клас – с тези от и след 7-и клас.

По този начин ще бъде определян средният напредък на учениците във всяка група училища. И ще се преценява влиянието на един или друг външен или вътрешен фактор върху този резултат. Ще става ясно също

кои конкретни училища са над или под тази средна стойност.

Това ще даде възможност за детайлен анализ и предприемане на конкретни действия съответно за мултиплициране на добрите практики в едни училища и за отстраняване на причините за изоставането в други.

Пред „Монитор“ образователният министър Николай Денков е обяснил, че спрямо тази методика училищата ще получават допълнителни стимули.

„Въвеждането ѝ ще бъде в две посоки. Тези, които са добри, ще получат поощрение с допълнително финансиране. Ще могат да го използват за различни дейности по техен избор – за извънкласни дейности, за подобряване на материалната среда.

Тези, които са по-слаби, също ще получат допълнително финансиране,

но то ще бъде целево – за квалификация на учителите, за подобряване на материалната среда, където не е достатъчно добра за обучение. Ще има условие как да се използва“, обясни акад. Денков.

Източник: Монитор

- реклама -