Поправят закони за да ограничат финансирането от чужбина на религиозни общности у нас

„Безразборно финансиране на религиозните общности в България и чрез това финансиране прокарване на нетрадиционни религиозни практики и прокарване на политическо влияние, трябва да бъдат ограничени и впоследствие окончателно преустановени“.

Това каза вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов след работна среща на тема „Проникване на радикален ислям в Република България – заплахи и мерки за противодействие“.

На нея са обсъдени въпроси, свързани с радикалния ислям като глобална заплаха, как се отразява в България и мерките за противодействието му.

Поправят закони за да ограничат финансирането от чужбина на религиозни общности у нас

След срещата Каракачанов каза, че нещата, които „отдавна се говорят в българското общество, проблеми, които ние наблюдаваме като проблеми в редица европейски държави” се отчита, че съществуват и в България.

„А именно: Финансиране от съмнителни частни структури или фондации обществени организации финансиране на религиозни общности, чрез които се прокарват радикални религиозни идеи, а също така и се реализира или се правят опити да се реализира политическо влияние в страната”, каза министърът и даде данни, че до 2010 г. няма нито едно дело за радикален ислям, а от 2010 г. до 2017 г. те са 50.

Сега действащите закони и за вероизповеданието, и за образованието са крайно либерални и позволяват почти безконтролно на територията на България да се упражняват подобни практики.

„Под формата на създаване на частни религиозни училища, курсове, частни детски градини се прокарва нетрадицонен за България ислям”, заяви Каракачанов.

Според него проблемите, които съществуват, са свързани с почти неограниченото присъствие на чужди проповедници на територията на България.

Вторият проблем е с образованието. Има три области, в които трябва да бъдат предприети мерки. „Първо по отношение на Закона за вероизповеданията да се ограничат възможностите за чужди граждани, които се финансират от чужди страни или от чужди структури, да пребивават трайно на територията на България и да развиват религиозна дейност. Второ – по отношение на финансирането. В Закона за вероизповеданията трябва да се регламентират много ясно и ангажиментите, да се предвидят и санкциите, и мерките за недопускане на подобно влияние”, каза той.

За Закона за образованието – не може да продължава практиката и не трябва да продължава, хора, завършили теология или религия в страни, в които се преподават или се практикуват радикални форми на една или руга религия, да преподават или да проповядват на територията на Република България. Според Каракачанов са наложителни промени в Наказателния кодекс.

- реклама -