субсидия

Поправките в закона за фиксиране на 11 лв. партийна субсидия са внесени в парламента

В Народното събрание вече е внесена поправката в Закона за политическите партии, с която да се прецизират текстовете за формирането на субсидиите на политическите партии и коалиции. Спешната поправка бе одобрена вчера на неприсъствено заседание от Министерския съвет след като стана ясно, че партиите получават малко над 13 лева за всеки спечелен глас вместо по 11 лева, както е разписано в бюджета.

Със законопроекта се предлагат промени, които уточняват правилата за формиране и разпределение на държавната субсидия, уреждат се също така отношения във връзка с прилагането на закона в предходни години. Доразвива се уредбата, свързана с планиране на необходимите разходи за държавната субсидия, като се диференцират случаите, в които в рамките на бюджетната година правоимащите получават държавна субсидия за цяла календарна година или за по- кратък период. Също така се предвижда планираните по централния бюджет за съответната година разходи да бъдат индикативни.

В законопроекта е предвидена преходна уредба за формиране на размера на държавната субсидия за периода от 26.05.2016 г. до влизането в сила на изменителния закон.

В съответствие с обществените нагласи предлаганите промени ще доведат до икономия на бюджетни средства и фиксирането на субсидиите в размера от 11 лв. за действително получения от партията или коалицията глас.

При така предложената законова уредба общият размер на държавната субсидия за политическите партии и коалиции за една година ще бъде намален с 6,5 млн. лева

Предложеният начин на изчисляване на общия размер на държавната субсидия за политическите партии и коалиции ще бъде отнесен за периода от 26.05.2016 г. до изплатената към 30.04.2019 г. и икономията за бюджета би възлязла на 18,6 млн. лева.

Промените предстоят да бъдат гласувани от Народното събрание.

- реклама -