Помощите за тока на бизнеса на поправителен: Таванът падна на 200 лв/MWh

Помощите за тока на бизнеса на поправителен: Таванът падна на 200 лв/MWh. Така бизнесът ще получава компенсация за скъпия ток при цена на борсата над 200 лв. за мегаватчас, вместо досегашните 250 лв.

Компенсацията ще е еднаква за всички

небитови потребители, присъединени към мрежите на ниско, средно и високо напрежение. Това приеха депутатите с проект на решение за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия, внесен от Драгомир Стойнев от БСП. Предложението бе прието със 164 гласа „за“, 1 „против“ и 4 „въздържал се“.

Това всъщност е поправка на старо решение,

прието от депутатите през ноември.

Тогава те записаха небитовите потребители да бъдат компенсирани различно според това дали са приложили мерки за енергийна ефективност или ползват възобновяеми енергийни източници за нуждите си. Такава диференциация на получателите на помощта обаче би изисквала нотификация от ЕК, която да отнеме между 4 и 6 месеца. Ето защо помощта бе уеднаквена до 200 лв. за мегаватчас за всички небитови потребители.

„И аз искам по-ниски цени на тока.

Но безплатен обяд няма. Това решение ще доведе до по-ниски инвестиции, до финансов колапс на държавната енергетика и в крайна сметка до по-високи цени и инфлация в дългосрочен план.”, коментира във фейсбук профила си Владислав Панев от „Демократична България”, който бе единственият гласувал против прекрояване на мярката.  По негови изчисления компенсациите за бизнеса за скъпия ток ще достигнат 13 милиарда лева годишно.

- реклама -