Половината българи не вярват в доброто лечение без връзки, пари или в малък град

Половината българи не вярват в доброто лечение без връзки, пари или в малък град. А тенденцията се запазва през последните четири години.Това сочат данни от представително проучване, проведено от Националния център за парламентарни изследвания, цитирани от вестник „24 часа“.

44,8% от участвалите в проучването отговарят отрицателно на въпроса “Възможно ли е да получиш добро здравно обслужване у нас, ако нямаш връзки с лекари”.

49,6% пък не вярват, че е възможно да получиш качествено здравеопазване в малък град. Интересното е, че на това мнение са и столичани. А 60,3% са убедени, че е невъзможно, ако не си платиш услугата.

Проучването на тема общественото мнение по актуални проблеми в сферата на здравеопазването е проведено в периода 15-28 септември 2023 г. по метода на полустандартизираното интервю сред над 1000 пълнолетни българи от цялата страна.

Най-големи критики здравната система отнася по отношение на достъпа до специалисти в малките и отдалечени населени места, бързината на спешната помощ и контрола над здравните заведения.

От проучването става ясно, че ситуацията с лекарите в малките населени места се влошава.

69% са категорични, че нямат равен достъп до специалисти,

а през 2019 г. те са били 63%. Увеличение има и при тези, които посочват, че в населеното им място няма болнично заведение – от 27 на 33%.

Лични лекари има регистрирани в едва 239 града и 627 села. В още девет града и 491 села има джипита, работещи на непълен график.

63,4% от запитаните не са сигурни, че биха получили качествена медицинска помощ. Проблемът обаче не е в лекарите, тъй като отново според близо 2/3 от запитаните

в България има много добри специалисти,

а в липсата на съвременна апаратура и добро оборудване (46%), на улеснен достъп на пациентите до квалифицирана медицинска помощ (34,9%) и на достатъчно информация къде може да се потърси качествена услуга (31,1%). От анализа на данните става ясно, че значителна част от хората, които се оплакват от ограничен достъп до здравеопазване, през последната година

не са лекували свое заболяване именно заради отдалеченост на болничното заведение

или липсата на лекар специалист.

- реклама -