Половин милион българи влизат в модерни жилища по програмите за енергийна ефективност

Близо половин милион българи, живеещи в стари жилищни сгради, ще се възползват от програмите за енергийна ефективност

„С изпълнението на мерки за енергийна ефективност с финансирането по Програмата за развитие на ООН, по Оперативните програми „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Националната програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с финансиране от бюджета, ще бъдат завършени общо 2438 сгради в цялата страна.“

Това каза заместник – министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев на откриването на семинар на тема „Подобряване на енергийната ефективност на обществените и жилищните сгради“, част от конкурса „Екообщина 2018“.

„Програмите в момента обхващат близо половин милион български граждани, живеещи в стари жилищни сгради. И освен повишаване на стандарта на живот на хората с мерките за енергийна ефективност подобряваме и облика на населените места“, подчерта заместник – регионалният министър. По думите му годишно, след окончателно завършване на всички започнати сгради, ще пестим по 1,4 млн. MWh/енергия, а подобрената жилищна инфраструктура ще обхване 17, 4 млн.кв.м разгърната застроена площ.

„По Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 сме успели да обновим 158 многофамилни сгради с 2 203 жилища, по които е спестена енергия в размер на 16 355,14 MWh/годишно“, стана ясно от изказването на инженер Йовев.

Само по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще бъдат санирани 467 сгради (344 многофамилни и 123 еднофамилни) с 5 752 домакинства.

„Програмите за енергийна ефективност са сред най-работещите и видимите, защото дават бърз и осезаем резултат. И ако се търсят икономически решения за ефективно разпределяне на ограничените ресурси за придобиване на различни блага, то вече е дошло времето да адаптираме икономиката и живота си така, че да ставаме все по-малко зависими от съществуващите ресурси, които да пестим за блага на идващите поколения“, заключи в изказването си Валентин Йовев.

- реклама -