съд, полицай, болничен

Полицай отива на съд заради фалшив болничен

Районна прокуратура-Благоевград внесе обвинителен акт срещу председателя на Асоциацията на разследващите полицаи в МВР Кирил Карликов заради болничен лист с невярна диагноза.

Той е обвинен за съставяне и използване от длъжностно лице на официален документ, удостоверяващ неверни обстоятелства, неправомерно получаване на парично обезщетение за временна неработоспособност и скриване на неизключително нему принадлежащи документи.

Разследването по образуваното досъдебно производство е проведено след извършена проверка във връзка с постъпил сигнал.

Тя е била възложена през декември 2019 г. на дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР по повод действия на полицейски служител и е приключила с данни за извършено престъпление.

През януари 2021 г. Карликов е бил привлечен в качеството на обвиняем. По делото са проведени разпити с 28 свидетели, предимно разследващи полицаи от състава на ОД на МВР гр. Благоевград.

По досъдебното производство, приключило с внесен в съда обвинителен акт, е установено, че на 03.02.2016 г. обвиняемият съставил докладна записка, в която отразил за претърпяна от него злополука след прибиране от работа.

Посочил за преглед при личния си лекар, като му било предписано лечение и издаден болничен лист.

По така депозираната докладна записка, началник отдел „Разследване“ извършил проверка и категорично установил, че отразените в нея от полицейския служител обстоятелства не отговарят на действителността.

Карликов депозирал и друг болничен лист, удостоверяващ неработоспособност, с посочена невярна диагноза.

Впоследствие от НОИ по сметката на обвиняемия му била преведена сума от 1162,91 лева, като обезщетение за временна неработоспособност.

По делото са събрани доказателства и за извършеното от обвиняемия скриване на неизключително нему принадлежащи документи. Според разследващите на неустановена дата в периода от 22.06.2020 г. до 26.03.2021 г. той е скрил материали по преписка, заведена в деловодството на 02 РУ при ОД на МВР гр. Благоевград, касаеща проверка срещу разследващи полицаи.

Карликов знаел, че те са необходими на проверяваните лица за завеждане на гражданско дело.

Посредством укриването на материалите по преписката и непредаването им за архивиране обвиняемият целял да им прегради възможността да заведат частно дело в съда с оглед защита на правата им.

По делото са били приложени извлечения от Централизираната информационна система за документооборота в МВР, от която е видно, че последно материалите по исканата преписка са били предаден на ръка на обвиняемия.

Предстои делото да продължи в съда.

Става въпрос за Кирил Карликов, председател на Асоциацията на разследващите полицаи в МВР.

- реклама -