Полезно: Какви са условията за пенсиониране на учителите

Според социалния министър Георги Гьоков няма нужда от промени в законодателството,

свързани с допълнително намаляване на учителския осигурителен стаж, нужен за пенсиониране.

Това става ясно от негов отговор на въпрос на депутата от ГЕРБ Деница Сачева.

Според Сачева група педагогически специалисти,

които по различни причини са преминали на непедагогическа длъжност като заместник-директор по административно стопанска част,

библиотекар в училището и др., не могат да ползват Учителския пенсионен фонд, тъй като не им достига определения по закона учителски стаж.

Лицата, осигурени в Учителския пенсионен фонд, имат възможност за ранно пенсиониране с право на срочна учителска пенсия за стаж и възраст,

както и други по-благоприятни условия за пенсиониране в сравнение с общите условия.

Учителите придобиват право на пенсия при навършена възраст от 58 години и 10 месеца за жените и 61 години и 5 месеца за мъжете, като учителският стаж трябва да бъде 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.

На тези лица се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер, определен по реда,

по който се изчисляват всички останали пенсии за стаж и възраст и намален с 0,1 на сто за всеки месец недостигащ на лицето да навърши нужната възраст за пенсия.

След навършване на тази възраст пенсията се изплаща в пълен размер.

На учителите, които са избрали ранното пенсиониране, освен пенсия се изплаща и добавка от Учителския фонд в размер на 0,33 на сто от пенсията за всеки месец,

за който имат осигурителна вноска след навършване на възрастта за получаване на срочна, намалена пенсия, уточнява министър Гьоков.

Той обръща внимание, че условията за пенсиониране на учителите са значително по-благоприятни в сравнение с тези за останалите работещи трета категория труд.

И дава за сравнение, че през 2022 г. условията за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО са навършени 61 години и 10 месеца  за жените и 64 години и 5 месеца за мъжете, докато за учителите е 3 години преди навършване на тази възраст.

Изискването за осигурителен стаж м общия случай е 36 години и 2 месеца за жените и 39 години и 2 месеца за мъжете, докато за учителите – 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.

 

- реклама -