Погват фирмите за бързи кредити

Погват фирмите за бързи кредити. Сериозни нарушения, нелоялни търговски практики и неспазване на Закона за потребителския кредит,

които изкривяват пазара.

Това е установил предварителен преглед на договорите от Комисията за защита на потребителите. По този повод започват проверки на компаниите за бързи кредити в цялата страна, съобщи министърът на икономиката Никола Стоянов.

Комисията за защита на потребителите,

чиито принципал е Министерството на икономиката и индустрията, ще проверява спазват ли се правата на потребителите на бързи кредити.

Повод за проверките са множеството

сигнали за неясни или объркващи условия в договорите и подвеждаща информация при фирмите за бързи кредити.

Преди време бе направен опит проблемът да се реши чрез нов закон. Експертният анализ обаче показа, че в основата на проблема са липсата на контрол и превенция.

Компаниите са оставени да

залагат нерегламентирани клаузи в договорите, с които потребителите са се обвързвали. След подписването на договора от двете страни реално е налице законно основание за събиране на вземанията с нелоялни търговски практики.

Затова основна цел на проверките

е да се установят подобни незаконни практики, за да бъдат правата на клиентите максимално защитени.

Ще се проверява и спазването на по-добрата информираност и гаранциите за потребителите на бързи кредити.

Вижте още:

- реклама -