електронно гласуване Швейцария хакери система награда

Поевтиняват административните услуги по електронен път

Парламентът прие на първо четене законопроекта на Министерския съвет за изменение на Закона за електронното управление.

С промените се въвеждат общи правила за водене на регистри в електронна форма.

Регламентира се и Информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри, която се създава и поддържа от министъра на електронното управление.

Административните органи ще трябва да приведат в съответствие регистрите си до 31 март 2024 г., се посочва в доклада на парламентарната комисия по електронно управление и информационни технологии.

Друга част от измененията е насочена към улесняване на гражданите и бизнеса при използването на електронните административни услуги.

Задължават се административните органи да предоставят административните услуги по електронен път с намалена такса спрямо таксата за присъствено заявяване и предоставяне.

Заложено е минималният процент на намаление на таксата да е 10 на сто.

Предвижда се също за предоставяне на административни услуги по електронен път да не се изисква прилагане на документ за платена такса в случаите, когато таксата е платена по електронен път. Уреждат се по-детайлно начините за електронна идентификация.

Предвижда се административните органи да изпращат уведомления по електронен път за изтичащи срокове за документи.

- реклама -