Different kinds of fresh food products in cart

Поевтиняване? ЕК предлага намаляне на ДДС за храните

ЕК предлага временно намаляне на ДДС за храните. Европейската комисия представи днес предложения, насочени към овладяването на опасността от недостиг на храни и от ръст на цените на хранителните стоки заради войната в Украйна.

Засега няма заплаха за

хранителните доставки в ЕС, защото Европа произвежда достатъчни количества храна, отбелязва комисията. Отчита се, че европейските земеделци може да бъдат изправени пред трудности заради нуждата от внос на средства за производство, включително торове, както и заради растящата цена на тези стоки поради повишената себестойност, предизвикана от ръста на цените на енергията.

ЕК предлага държавите

в ЕС да обмислят възможността за временно намаляване на ДДС за храните, както и да предвидят способи да насърчат ограничаването на цените от продавачите. Земеделците, които са засегнати от военните действия най-пряко, ще имат достъп до общ бюджет от половин милиард евро. Средствата ще бъдат насочени и към мерки за овладяването на пазара на земеделски стоки.

Предвижда се временно

да отпаднат ограниченията за отглеждане на всякакви хранителни култури, включително и на площи, които обичайно не се използват за тази цел. ЕС ще следи цените на торовете и предвижда разнообразяване на източниците за доставка на средства за земеделие.  ЕК отбелязва, че осигурява на Украйна 330 милиона евро за достъп до основни стоки.

Предвижда се до 2030 г.

държавите от ЕС да намалят с 25 на сто хранителните отпадъци. Отчита се, че миналата година 161 милиона души в 42 държави по света са били заплашени от недостиг на храна. По данни на ЕК всеки трети човек по света няма достъп до необходимата храна, а три милиарда души не могат да си позволят здравословно хранене.

- реклама -