Подпомагат финансово млади лекари

Подпомагат финансово млади лекари.

Започва конкурс на БЛС по програма за подпомагане, обучение и изграждане на лидерски и комуникационни умения на младите лекари за 2023 година.

Финансовата подкрепа е по 4-ри направления за студенти по медицина, специализанти  и млади лекари до 35 години.

Ежемесечното подпомагане със стипендии на студенти от 5-ти и 6-ти курс, специалност „Медицина“е за период от 9 месеца.

От класираните стипендианти се очаква инициативност, активно участие в различни кампании на БЛС, ангажираност към дейността на съсловната организация.

Изискванията може да намерите на сайта на Български лекарски съюз.

Срокът за подаване на документи е до 20 март.

През цялата година остава отворена възможността за финансиране на научно-изследователски проекти и участия в научни форуми на млади лекари до 35 години, специализанти,

които не са завършили своята специализация, докторанти (редовни или на самостоятелна подготовка).

Студентите по медицина в рамките на тазгодишната кампания ще могат да разчитат на финансова подкрепа при организирането и провеждането на медицински мероприятия: конгреси, форуми и други.

- реклама -