Борисов Ципрас Юнкер газова връзка Гърция споразумение

Подписахме договор с Гърция за начало на изграждане на газова връзка – Снимки, Видео

България и Гърция подписаха споразумение за начало на строителството на газовата връзка между двете страни.

Политическата декларация беше парафирана от премиера Бойко Борисов и гръцкия му колега Алексис Ципрас в присъствието на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер.

Декларацията бе подписана по време на заседание на Европейския съвет в Брюксел.

В документа се подчертава, че страните подкрепят амбициозния график за изпълнение на дейностите по проекта. Съгласно декларацията се предвижда строителните работи по газопровода Гърция-България да започнат до края на 2018 г. Интерконекторът следва да бъде въведен в експлоатация през 2020 година, когато се очакват и първите доставки на азербайджански природен газ през Транс-Адриатическия газопровод. Министър-председателите на България и Гърция ще следят отблизо изпълнението на дейностите по проекта, за да се осигури своевременното му реализиране.

Фактическото споразумение беше подписано по време на среща на групата на високо равнище за междусистемно свързване в Централна и Югоизточна Европа CESEC.

На церемонията присъстваха министъра на енергетиката на Република България Теменужка Петкова и министъра на околната среда и енергетиката на Република Гърция Георгиос Статакис.

газова връзка Гърция договор изграждане

Тръбата ще свързва националната газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ в близост до Стара Загора и с газопреносната мрежа на Гърция край Комотини. Проектът се реализира от смесено дружество с равен дял по 50% участие от двете страни.

Газовата връзка е с дължина от 140 км на българска територия. Предвиденият първоначален капацитет на интерконектора е 3 млрд. кубически метра газ на година , а максималният до 5,5 млрд. на следващ етап.

Планира се газовата връзка да бъде изградена през 2018 г. и въведена в експлоатация до 2020 г. Междусистемната газова връзка Гърция e обявена от Европейската комисия за проект от общ интерес на ЕС.

В рамките на срещата на високо равнище за газова свързаност в Централна и Югоизточна Европа бяха подписани и следните документи:

• Меморандум за разбирателство между Българския енергиен холдинг (БЕХ) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) във връзка с изграждането на IGB. Подписването на този меморандум с предмет предоставяне на заемно финансиране с очакван размер от 110 млн. евро, обезпечено с държавна гаранция от България, е ключова стъпка в развитието на проекта. Посоченият заем от ЕИБ е един от основните източници на финансиране на проекта.

• Съвместна декларация между акционерите в проектната компания за потвърждение на ангажимент за развитие и одобрение на окончателен бизнес план, както и необратим ангажимент на акционерите за готовност за започване на строителство. Декларацията е допълнение към взетото от акционерите окончателно инвестиционно решение за реализация на проекта през декември 2015 г. Целта на декларацията е да утвърди постигнатия напредък на проекта и да актуализира заложените в бизнес плана финансови параметри. С тази стъпка и при окончателното одобрение на заемното финансиране от ЕИБ, безвъзмездните средства от европейските структурни и инвестиционни фондове, ще се обезпечи напълно изпълнението на проекта.

• Споразумение за сътрудничество за свързване между ICGB и DESFA, представляващо основание за определяне на отношенията между страните за постигане на споразумение относно физическата свързаност между газопроводите на DESFA и IGB.

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката публична газова корпорация DEPA S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison SpA (50%).

В съответствие с устава си, „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД следва да бъде собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

- реклама -