Пощите

Подаваме заявления за помощи в пощите

„Български пощи“ увеличават броя на пощенските станции, които предлагат безплатни административни услуги, съобщиха от пощите.

Досега станциите, предлагащи административни услуги, бяха шест, но от 21 септември броят им ще нарасне на 32.

Предлагането е организирано предимно в пощенски офиси в малки населени места, за да се създаде удобство на хората, като им се спести време и средства за пътуване.

Броят на тези офиси ще нараства поетапно до 2025 г., уточняват от дружеството.

От края на юли до началото на септември 2022 г. в шестте пощенски станции са подадени около 200 заявления от граждани, които съобразно сезона са предимно за получаване на помощи за отопление.

Кръгът на предлаганите административни услуги постепенно ще се разширява, докато обхване всички услуги, налични на портала, администриран от Министерството на електронното управление.

Информация за пощенските станции и административните услуги, които гражданите могат да заявяват в рамките на пилотния проект е публикувана на официалната страница на „Български пощи“.

Клонове на пощите започнаха да предлагат експериментално безплатни административни услуги на 18 юли тази година.

- реклама -