Тунел Железница
Снимка: БГНЕС

Подадоха 28 оферти за тунел „Железница“ на магистрала „Струма“

28 са постъпилите оферти в откритата процедура за „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, съобщиха от АПИ. Индикативната стойност на поръчката е 250 млн. лв. без ДДС. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Обществената поръчка е в 3 обособени позиции – за тунела, който ще е около 2 км и ще бъде най-дългият досега изграждан у нас, и за пътя преди и след съоръжението. Поръчката е обособена на три части, за да може на обекта да се работи едновременно и проектът да завърши в срока на ОПТТИ 2014-2020 г.

Постъпилите оферти за обособена позиция 1: Подучастък №1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“, са от:
 • • Обединение „Пътстрой-92 – МОСТРЕМОНТ“, в което участват: „Пътстрой-92“ АД и „МОСТРЕМОНТ 97“ ООД;
 • • ДЗЗД „Железница – Север“, в което са: „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД, „Главболгарстрой“ АД и „Главболгарстрой Интернешънъл“ ЕАД;
 • • „Калистратов Груп“ ООД;
 • • „ХИДРОСТРОЙ“ АД;
 • • ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМА – ЖЕЛЕЗНИЦА“, с участници: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, „ТРЕЙС-СОФИЯ“ ЕАД, „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;
 • • ДЗЗД „ОРС – М“, в което са: „МОСТКОНСУЛТ“ ООД, „ОРС ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;
 • • ДЗЗД „АПВ ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА 1“, с участници: „АГРОМАХ“ ЕООД, „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД и „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО – БЛАГОЕВГРАД“ АД.
 • Индикативна стойност: 33 545 308 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 600 календарни дни.
 • Постъпилите оферти за обособена позиция 2: Подучастък №2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери, са от:
 • • ДЗЗД „Железница 2018-2020“, с участници: „Б. ЕРГЮНЛЕР ЙОЛ ЯПЪ ИНШААТ ТААХЮТ МАДЕНДЖИЛИК НАКЛИЙЕДЖИЛИК САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШРИКЕТИ“ АД и „ВЕКТОР-БУЛ“ ООД;
 • • „Актор“ АД;
 • • „Доуш Иншаат Ве Тинджарет“ АД;
 • • Обединение „ГЕОПЪТ ЖЕЛЕЗНИЦА“, участници: „Геострой“ АД, „Пътстрой-92“ АД, „Биас-М“ ЕООД;
 • • ДЗЗД „АМ „Струма“-ОП2: Тунел Железница“, участници: „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД, „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД;
 • • ОБЕДИНЕНИЕ „ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА“, с участници: „ЕВРО АЛИАНС ТУНЕЛИ“ АД, „ИСА-2000“ ЕООД, „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
 • • Обединение „ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА 2017“, с участници: „Гранди Лавори Финкосит“ СПА, „Х.С.С.“ ЕООД;
 • • ОБЕДИНЕНИЕ „АМ СТРУМА – ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА“ /с участници „СТАНИЛОВ“ ЕООД, „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД;
 • • „АСТАЛДИ“ АД
 • • ДЗЗД „АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018“, с участници: „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД, „ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН“ ООД и „ВИА ПЛАН“ ЕООД;
 • • ДЗЗД „АПВ ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА 2“, в което участват: „АГРОМАХ“ ЕООД, „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД, „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО – БЛАГОЕВГРАД“ АД, „ОБЕРОСЛЕР КАВ. ПИЕТРО“ ЕОД, „МЕТРОПРОЕКТ ПРАГА“ АД;
 • • ДЗЗД Обединение „ФЕРОСТРИМОНА“, в което участват: „ИНЧ“ АД и „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД;
 • • „Тодини България“ ДЗЗД, участници: Тодини Конструкциони Дженерале С.П.А., Тодини България ООД.
 • Индикативна стойност: 194 301 267 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 1060 календарни дни.
 • Постъпилите оферти за обособена позиция 3: Подучастък №3 от км 369+000 до км 370+400, са от:
 • • „Пътстрой-92“ АД;
 • • „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД;
 • • ОБЕДИНЕНИЕ „ДЗЗД Стримон“ с участници: „Автомагистрали-Черно море“ АД и „ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ КЪНСЪЛТИНГ ЕНДЖИНИЪРС“ ЕООД;
 • • ОБЕДИНЕНИЕ „ИНТЕРВИАНОВА“ ДЗЗД с участници: „БГНОВА“ АД, „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД, „ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП-04“ ЕООД, „ХИДРО КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
 • • ОБЕДИНЕНИЕ „ЖЕЛЕЗНИЦА 3“, в което са: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;
 • • ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМА ЖЕЛЕЗНИЦА“, в което са: „ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕООД, „КОНТРАТАС ИГЛЕСИАС“ АД и „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;
 • • „ПСТ Груп“ ЕАД;
 • • ДЗЗД „АПВ ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА 3“ с участници: „Агромах“ ЕООД, „Пътища Пловдив“ АД, „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО- БЛАГОЕВГРАД“, „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД.
 • Индикативна стойност: 22 153 425 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 660 календарни дни.
- реклама -