Man Enjoying the Beach at Sunset

Почти всяко второ заведение по морето хванато в крачка

Почти всяко второ заведение по морето хванато в крачка. Националната агенция за приходите извършва активно наблюдение на над

2000 търговски обекта по българското Черноморие.

От 1 юни повече от 100 данъчни инспектори правят изненадващи проверки на хотели, ресторанти, магазини, атракциони, паркинги и други търговски обекти в морските курорти – съобщават от фронтофиса на НАП в Добрич.

На ежедневен мониторинг ще бъдат подложени

борси и тържища, които снабдяват хотелите с храни и напитки. Целта на служителите от звеното за фискален контрол е да проследят отчитането на приходите и издаването на касови бележки при заплащането на стоки или услуги.

Само през май фискалните инспектори са

проверили близо 1500 търговски обекта в цялата страна, като са установили 361 нарушения. При 154 от заведенията и магазините е

имало основание за прилагане на

административна мярка „Запечатване на обект“ за срок до 1 месец.

Най-честите нарушения, които са установили

проверяващите, са неиздаване на касови бележки, документите за продажба не отговарят на изискванията, фискалното устройство не подава данните си към НАП или има разминаване между маркираните на касовия апарат суми и наличностите в касата.

В рамките на проверките в цялата страна,

данъчните инспектори извършват контролни покупки, прилагат т.нар. способ „таен клиент“ или провеждат явно наблюдение, което означава, че служители на НАП следят продажбите в продължение на няколко дни и сравняват резултатите с предходни периоди.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено