туризъм, пътувания, НСИ

Почти един милион българи са пътували през второто тримесечие

Почти един милион българи са пътували през  второто тримесечие на 2016 г. Това съобщава Националният статистически институт (НСИ).  909.1 хил. български граждани  са пътували, като преобладаващата част от тях – 80.7%, са пътували само в страната.

15.7% – само в чужбина, а 3.6% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2015 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 10.3%, като пътувалите в страната и чужбина се увеличават със 112.4%, пътувалите само в страната – с 19.1%, докато пътувалите само в чужбина намаляват с 20.2%

НСИ Туризъм

През второто тримесечие на 2016 г. най-много туристически пътувания са реализирани от българите на възраст 25 – 44 години (42.4%), като 18.7% от тях са пътували в чужбина. Същевременно в страната най-много са пътували лицата на възраст 15 – 24 години – 92.1%

Колко струва пътуването

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната, така и в чужбина са били с цел „почивка и екскурзия”, посочени съответно от 42.3 и 68.8% от тях.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна – 34.8%, докато в чужбина са разходите за транспорт – 35.4%

НСИ Туризъм

През второто тримесечие на 2016 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 130.64 лв. в страната и 492.81 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 154.91 лв. в страната и 951.49 лв. в чужбина.

- реклама -