Почина съдия Веселин Петричев

На 52-годишна възраст ни напусна съдия Веселин Петричев, съобщиха от Висшия съдебен съвет.

Магистратът има над 27 години юридически стаж. От 2004 г. до 2014 г. заема длъжността председател на Районен съд – Велинград. От 2014 г. до 2018 г. изпълнява функциите административен ръководител на органа, след което е преназначен на длъжност „съдия“ в същия орган. От 01.04. 2018 г. е командирован като съдия в Окръжен съд – Пазарджик.

Опелото ще се състои на 31.12.2020 г. от 11:30 ч. в Централни гробища Велинград.

Висшият съдебен съвет се присъединява към скръбта на семейството и изказва своите дълбоки и искрени съболезнования!

- реклама -