По-високи осигуровки за част от самонаетите

Национална агенция за приходите нанесе в информационните си системи минималния месечен размер на осигурителния доход – 780 лв. на близо 4000 самоосигуряващи се лица,

подали еднократно декларации Образец №1 с код за вид осигурен 22.

Това са физически лица, избрали да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и са декларирали минимален месечен осигурителен доход в размер на 710 лв.

Не е необходимо тези самоосигуряващи се да подават още веднъж декларация за периодите след 31 юли 2023 г. с новия по-висок минимален осигурителен доход от 780 лв., тъй като от приходната агенция вече отразиха промяната в системите си.

От НАП напомнят, че от 1 август 2023 г. минималният месечен размер на осигурителния доход бе променен,

като до 31 юли 2023 г. за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители той беше 710 лв.

От началото на август до 31 декември 2023 г. задължителните месечни осигурителните вноски за тези физически лица вече се изчисляват върху 780 лв. Максималният месечен размер на осигурителния доход остава непроменен – 3400 лв.

Самоосигуряващите се, включително и регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, които получават доходи от дейности на различни основания – например и по трудови правоотношения, е необходимо да съобразят сбора от осигурителните си доходи за месеца,

така че да го ограничат до максималния от 3400 лв.

В тези случаи е допустимо месечният осигурителен доход, посочен в декларация Образец № 1, да бъде по-нисък от минималния за съответните месеци.

Ако е необходимо лицата да направят промяна на осигурителния си доход след 31 юли 2023 г., те трябва да подадат коригираща декларация Образец №1 за съответния месец,

като отбележат код корекция „К”, код за вид осигурен 22, дните в осигуряване, променения размер на осигурителния доход и процент осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване.

Самоосигуряващите се, които са подали декларация Образец №5 за здравно осигуряване,

фонд „Пенсии“ и универсален пенсионен фонд за определени от тях периоди след 31 юли 2023 г. и са платили авансово осигурителни вноски върху минимален размер на осигурителния доход,

по-нисък от 780 лв., трябва да представят в НАП коригираща декларация.

От приходната агенция ще информират с електронни писма самоосигуряващите се, за които се отнасят промените, както и за действията, които трябва да предприемат.

Информация за декларирането и внасянето на осигурителни вноски може да бъде получена от сайта на приходната агенция и на телефона на Информационния център на НАП: 0700 18 700, на цена според тарифите на съответния оператор.

- реклама -