По-висока вноска за втора пенсия (От кога и с колко?)

По-висока вноска за втора пенсия  – от кога и с колко? Трябва да се изгладят натрупаните несправедливости при намаляването на държавната пенсия, смята Евелина Милтенова, председател на БАДДПО.

Важно е да се отвори темата за увеличение

на процента на пенсионните вноски към Универсалните пенсионни фондове. Това заявява Евелина Милтенова, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване по повод 25 години от учредяването на асоциацията.

По думите й 5% е свръх нисък процент

за нарасналите доходи и не е променян от много години. Според Милтенова в най-кратки срокове трябва да се изгладят и натрупаните несправедливости в първия стълб при коефициента на редукция, които пряко влияят и на бъдещите

плащания на втори пенсии от частните фондове.

В момента пенсията от държавното обществен осигуряване се намалява с 9-10% за хората, които получават втора такава от частните фондове. Този процент обаче

е предвидено да расте през годините.

Според Милтенова от първостепенна важност е да се изпълнят още необходимите промени като създаването на условия за по-гъвкав и адекватен на пазарните предизвикателства инвестиционен режим, тъй като в момента той е ограничен и консервативен за инфлационната среда. Нужно е и бързо въвеждане на многофондови инвестиционни структури (мултифондовете).

Към края на юни броят на осигурените лица

във всички видове допълнителни пенсионни фондове възлиза на 4 млн. 876 хил. души, а активите на тези фондове вече надхвърлят сумата от 18 млрд. и 723 млн. лв., отчетоха от асоциацията.

Според Милтенова пенсионноосигурителните дружества са преодолели няколко дълбоки кризи, които връхлетяха пазарите и икономиките, както и КОВИД пандемия и са успели да се справят с деструктивните за инвестициите отрицателни лихвени проценти.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено