плажове, Натура 2000, Кирил Петков, Асен Личев

Плажовете „Корал“, „Кара дере“ и „Паша дере“ влизат в зоната на Натура 2000

Правителството прие Решение за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

С приетите изменения се увеличава площта на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Ропотамо“, „Плаж Шкорпиловци“ и „Галата“.

Така плажовете „Корал“, „Кара дере“ и „Паша дере“ вече ще са част от Натура 2000.

Решението беше обявено на пресконференция, дадена от министрите на околната среда и икономиката – Асен Личев и Кирил Петков.

„Корал“ остава към защитена зона „Ропотамо“, „Кара дере“ към „Шкорпиловци“, а „Паша дере“ към „Галата“.

Целта е осигуряване на пълна защита на крайбрежни местообитания от урбанизация, застрояване и фрагментиране, опазване на видове включени в приложения № 2 па ЗБР и постигане на целите на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

С приемането на решението общото покритие на мрежата от защитени зони за местообитанията се увеличава с 3346.95 ха или 0.031 % от националната територия.

Искаме туризъм с висока добавена стойност, природният туризъм е много по-доходоносен – един турист харчи 10-17 пъти повече пари, заяви Кирил Петков.

По думите му това са едни от малкото останали плажове по българското Черноморие, където може да се види истинска природа – от малкото останали дюни в Европа, има видове, които не се срещат другаде.

Петков коментира и думите на Христо Иванов, който тази сутрин в парламента похвали служебните министри Кирил Петков, Асен Василев и Николай Денков. Икономическият министър потвърди, че все още не е канен повторно в новия кабинет.

Асен Личев пък коментира, че никой не иска да кани независим министър на околната среда. „Той попринцип трябва да е противник на останалите министри, а не да защитава бизнеса“, обясни той.

- реклама -