Плащат увеличените обещетения за втора година майчинство

Започва изплащането на увеличените парични обезщетения за втората година майчинство. От 1 август месечният размер вече е 780 лева.

Разликата от 70 лева ще бъде изплатена със задна дата от януари 2023 за всеки месец от втората година, през който майките са получавали по 710 лева.

В същия размер ще се изплатят

и паричните обезщетения на бащите, които ползват отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.

Паричните обезщетения при неизползване на допълнителния платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст ще се изплатят в размер на 390 лв. – 50 на сто от 780 лв.

Общият брой на лицата, които ще

получат доплащане до увеличеното майчинство, е 54 093,

като от тях 46 058 са хората, които са получавали пълния размер на обезщетението за отглеждане на малко дете.

Върналите се на работа преди изтичане на втората година и съответно получаващи половината от 780 лв. са 7993,

а бащите, възползвали се от

възможността за отглеждане на дете до 8-годишна възраст – 42. Сумата, която ще бъде доплатена на всички правоимащи,

е 13 435 199,07 лв. Паричните обезщетения, които не са за пълен месец, ще се изплащат, съответно доплащат, пропорционално на работните дни от месеца.

Еднократните помощи за ученици, които продължават обучението си във втори, трети и четвърти клас, се отпускат, без да е необходимо удостоверение, че детето е записано в училище.

До отпадането на изискването

се стигна, след като с промяна в Закона за семейни помощи за деца, приета със Закона за държавния бюджет за 2023 г.,

се дава възможност служителите на Агенцията за социално подпомагане (АСП) да проверяват по служебен път продължаващите обучението си деца до четвърти клас.

Размерът на помощта е 300 лв.,

които ще бъдат изплатени на два пъти – по 150 лв. за всеки срок.

За учениците от първи и осми клас остава изискването да бъде представено удостоверение,

че са записани в съответния клас, тъй като за тези класове има предварително класиране и записване. Подадените до момента заявления, за които не е представено удостоверение, ще бъдат преразгледани служебно, съобщават от Министерството на труда и социалната политика. Заявленията за еднократна помощ за ученици се подават най-късно до 15 октомври.

- реклама -