данъци партии, субсидии, Ананиев, НАП

Плащания в брой само до 5000 лева, по-големи суми – с превод през банка

Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Прагът за плащания в брой да се намали от сегашните 10 000 на 5000 лв., за да се свие дела на сивата икономика.

Над тази сума, разплащането да става само чрез превод или внасяне по платежна сметка. Новият „таван“ да се отнася и за заплатите, които до момента не бяха включени в закона.

Приходните агенции да бъдат уведомявани предварително за разплащания от бюджета към данъчно задължени лица.

Изискването да се отнася за парични преводи на стойност над 10 000 лв., както и за предявени на задължените лица изпълнителни листове за над 1000 лв., предлагат още от финансовото министерство.

Така ще се въведе още един начин за информиране на публичните изпълнители за наличие на финансови средства в данъчно задължени лица, е записано в текст за поправка на Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс.

Това са две от предложенията за промени в закона за плащанията в брой, предложени от финансовото министерство.

Редакциите на данъчните закони са заради прието протоколно решение на МС за съставяне на бюджет за 2023 г.

с дефицит от 3 % и анонсираните от служебния финансов министър Росица Велкова приходни мерки за постигането на тази цел.

- реклама -