пиша пиша, говоря, грешки, предвид, анцуг

Пиша и говоря правилно! Защо бъркаме окончанията на глаголите?

Глаголите в 3 лице, множествено число, сегашно време завършват само на –АТ/ -ЯТ. Често обаче в писмената реч съм виждала глаголи, които са изписани в края с –ЪТ.

Глаголи като дадат, четат, зоват често се изписват грешно като дадът, четът, зовът.

Правилно:

Всички жители на селото са готови да дадат своята подкрепа.

Неправилно:

Децата от първи клас вече могат да четът.

Причината е, че думите се изговарят по този начин [дадът], [четът], [зовът]. Трябва да припомним, че в българския език изговорът и правописът не винаги съвпадат.

Проблеми с глаголите има и в минало свършено време, 1 л., ед. ч. Правилно е да се каже: четох, метох, отидох. Под влияние на диалектите обаче се чуват думи като четах, метах, отидах.

Правилно:

Успокоих се едва когато отидох на лекар.

Неправилно:

Отидах до спирката и видях, че съм забравила парите си.

Объркването е заради факта, че повечето глаголи в българския език в тази форма завършват на -АХ: скачах, лягах, ставах. 

Правилно:

Лягах и ставах всеки ден по едно и също време.

Миналата седмица ви попитахме има ли грешка в изречението:

Чудя се анцугът ли да си облека или да излезна по клин и тениска.

Правилният вариант е:

Чудя се анцуга ли да си облека, или да изляза по клин и тениска.

Думата анцуг правописно е вярна. Припомням, че вариантът анцунг е грешен. Но в случая има граматична грешка. Трябва да бъде изписана с кратък определителен член, правим следната проверка него ли да си облека. При употреба на съюзи ли – или, пред втория съюз се поставя запетая. Припомням, че няма думи като слезна, излезна, влезна. Правилните варианти са сляза, изляза, вляза.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следното изречение:

Играчат отвори вратата и слезна по стълбите. Очакваше да му дадат възможност да направи втори опит на теренът. 

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още странни думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

- реклама -