Пиша и говоря правилно! Започват преговори за съставяне на правителство!

Представките пре- и при- често създават проблеми в правописа.

Добре е да знаем, че представката пре- най-често се използва при преминаване от едно място на друго:

прелитам, преплувам, преминавам, прескачам, пренасям /от едно място на друго/, превеждам /от един език на друг/, престъпвам закона /преминавам от едната страна на закона на другата/.

Водят се преговори за съставяне на правителство.

Преминава се от едно състояние /преди преговорите/ към друго – решение на проблема.

Представката при- използва най-често се, когато прибавяме един обект към друг обект.

прибирам, приближавам, пристигам, привиквам, привличам, придобивам

Миналата седмица ви попитахме дали има грешка в следните изречения:

Чудех се на кой да кажа, че прозореца трябва да се затвори. Мислех си, че в цялата зала няма никой, който да се отзове на молбата ми. Реших на следващият ден, да пътувам с някой друг автобус.

Местоимението кой в първото изречение трябва да бъде във винителен падеж на кого, защото е в ролята на допълнение и се отнася за лице. Такова е правилото и за отрицателното местоимение никой, използвано във второто изречение. Правилно е да се каже В цялата зала няма никого. Неопределителното местоимение някой в последното изречение е употребено правилно, тъй като се отнася за предмет – автобус. Прозорецът трябва да бъде с пълен определителен член, защото е в ролята на подлог Той/прозорецът трябва да се затвори. Прилагателното следващият в изречението се отнася за обстоятелствено пояснение, затова трябва да бъде с кратък определителен член Реших Кога? на следващия ден. Пред първия съюз да не пишем запетая.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

Човекът седеше преведен над бюрото и превеждаше документите вред. Няколко листи паднаха на пода върху, когото беше послан мек килим с пъстра украска.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

 

 

 

 

 

 

- реклама -