Пиша и говоря правилно! Започна вторият президентски мандат!

Тази седмица президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илиана Йотова встъпиха в длъжност за втори мандат. По време на специална церемония те влязоха в президентството.

Има думи в българския език като съществителното президентството, при които има струпване на съгласни букви. Как се пренасят такива думи на нов ред? Според правилото съгласните трябва да бъдат разделени:

Президен-тството   президент-ството  президентс-твото

Ако има две съгласни, те трябва да бъдат разделени на двата реда:

бит-ка    пролет-та

Й остава при гласната на горния ред, ако гласната е само една:

лей-ка 

Й се пренася на долния ред, ако се намира между две гласни

ра-йон

Не се разделя словосъчетанията ДЖ и ДЗ, а ь остава след съгласната, за която е залепена.

Миналата седмица ви попитахме дали има грешка в следните изречения:

Пламака на свеща потрепна и исгасна. Настъпи пълен мрак и двамата приятеля трябваше да стъпват внимателно по глаткия под за да не подхлъзнат. Лицата им бяха побеляли, а ръцете им трепереха.

В първата дума има две грешки – пламък /пише се с Ъ/, а в случая съществителното име е подлог и трябва да се членува с пълен определителен член. При съществителното име от ж. р. свещта ЩТ се пишат една до друга, защото са на границата на морфемите. Има грешка в представката на глагола изгасна – няма представка в българския език, която да завършва на С. След числителни имена съществителните от м. р. за лица имат обикновена форма за мн. число – двамата приятели. Има грешка в прилагателното гладък – прави се проверка с глагола глади. Трябва да се постави запетая пред подчинителния съюз за да. В причастието побелели променливото Я преминава в Е заради меката сричка.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

Ескимосите са се адаптирали и приспособили със суровите условия насевер. Наричат ги хора, които ядът сурово месо. Те самите се наричат с думата „инуит“, което означава „изтински хора“. 

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

 

 

 

 

 

- реклама -