тест за интелигенстност, кметове, общински съветници, Менса-България

Пиша и говоря правилно! Запетаята в сложното съставно изречение

В сложното съставно изречение различаваме главно и подчинено изречение. Главното може да съществува самостоятелно в речта, а подчиненото не може и задължително трябва да се огради със запетаи.

Подчинените изречения се въвеждат с помощта на подчинителните съюзи, но като подчинителни връзки служат още въпросителните думи, някои местоименни наречия и относителните местоимения. За да поставим правилно запетаите в сложното съставно изречение, трябва правилно да определим границите на всички прости, както и техния вид – дали са главни, или подчинени.

Те бяха на средата на пътя, когато слънцето започна да се спуска зад билото на планината.

Тук е лесно, защото видно първото изречение е главно, а второто е въведено с подчинителната връзка когато. Трудното идва, ако им разменим местата:

Когато слънцето започна да се спуска зад билото на планината, те бяха на средата на пътя.

Често се изпуска запетаята, която разделя двете изречения. Ето още примери:

Където и да отидеше, спомените го преследваха.

Който се учи, той ще сполучи.

Както започне, така ще продължи.

Подчинителните връзки в началото на изречението подсказват, че първото изречение е подчинено и в неговия край трябва да поставим запетая.

Трудни са и случаите, когато главното изречение е разкъсано от подчиненото. Тогава подчиненото изречение трябва да бъде оградено със запетаи.

Човекът, когото извикаха, се обърна рязко назад.

Главното изречение е: Човекът се обърна рязко назад. А когото извикаха, е подчинено, което следва да бъде оградено със запетаи.

Запетая не се поставя пред въпросителна дума:

Исках да знам защо не ми отговарят.

Попитах къде ще ходят след училище.

Запетая не се пише и пред подчинено изречение, въведено с подчинителната връзка да.

Обичах да се разхождам на плажа рано сутринта.

Поставяме ограждащата запетая след подчинените изречения, въведени с въпросителна дума или подчинителната връзка да.

Помолих го да отвори вратата, и му благодарих.

Тук сме оградили подчиненото изречение с втора запетая, която се пада пред съюза И. В следващия материал ще разгледаме сложно съставно изречение, в което пред съюза И не се пише запетая и ще обясня как да ги различаваме. Ще обясним и кога не следва да се пише запетая пред подчинителните съюзи.

 

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

- реклама -