Пиша и говоря правилно! Връщат мандата! Върнаха мандата!

Проблемите с мандата, получаването му и връщането ме подсетиха да припомним правилото за така нареченото подвижно Ъ. Гласната променя позицията си в комбинация със съгласните Р или Л (-ЪР/-РЪ; -ЪЛ/-ЛЪ).

Така е в глаголите върнаха и връщат.

Ъ се пише след съгласните (-РЪ; -ЛЪ) в едносрични думи:

връх, пръв, гръд

При многосричните думи има разлика

Ако след комбинацията следва една съгласна, се пише –ЪР; -ЪЛ.

пъргав, търпение, кълвач, гърди, върху

Ако следват две съгласни, се пише -РЪ; -ЛЪ, за да се избегне струпването на съгласни.

тръпка, клъвна, гръдна, връхна.

Миналата седмица ви попитахме има ли грешка в следните изречения:

Олимпииско злато завоюваха Българските гимнастички на олимпиадата в Токио. С златни медала се върнаха още спортистите в борбата и каратето.

Прилагателното име олимпийско се пише с И и Й, народностите се изписват с малка буква – българските. Олимпиадата трябва да бъде с главна буква, тъй като е в ролята на съществително собствено име. Предлогът С трябва да се удвои, тъй като следва дума със Зсъс златни, а съществителното име медали е обикновено множествено число. В случай, че преброим медалите, ще използваме бройната форма – три златни медала.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

Непознатият мъж врътна ключът и бутна по-лека вратата, която първо изкърца, а след това изтрещя и с гърмовен шум се струполи на пода. Едната дъска се цепна по дължина и образува пукнатина през, която можеше да се види долния етаж.  

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

 

 

 

 

- реклама -