Пиша и говоря правилно! В очакване на снега!

Синоптиците очакват сняг през следващата седмица. Според прогнозата вторник ще е снежният ден.

В думите сняг и снежен наблюдаваме правилото за променливото Я. Има думи в българския език, които в основната си форма се изписват с Я, а при промяна на формата Я преминава в Е.

За да напишем Я, едновременно трябва да са изпълнени три условия:

Ударението да пада върху променливото Я.

Да не следва мека сричка, образувана от гласните Е и И.

Да не следват Ж, Ч, Ш и Й.

Мляко – млечен; сняг – снежен; грях – грешен; пряк – преки; сляп – слепи; голям – големи и др.

Трябва да се знае, че в окончанията на сегашните деятелни причастия Я не се променя: горя – горящи; стоя – стоящи. Но има изключения – мисля – мислещи. В последния случай в мъжки род е мислещ, докато в първите два имаме Я – горящ, стоящ.

Миналата седмица ви попитахме дали има грешка в следните изречения:

Човекът седеше преведен над бюрото и превеждаше документите вред. Няколко листи паднаха на пода върху, когото беше послан мек килим с пъстра украска.

Миналото страдателно причастие приведен трябва да бъде написано с представка при- /приближава се към бюрото/. Глаголът превежда най-често е със значение на превод от един език на друг. В случая трябва да бъде написано привежда – поставям документите в определено състояние. Наречието вред означава навсякъде, по всички места. В изречението трябва предлогът в да бъде написан отделно от съществителното име ред. Когато става въпрос за хартия, трябва да използваме съществителното име листа. В последното изречение има и пунктуационна грешка – запетаята се поставя преди сложния съюз, затова трябва да бъде преместена преди върху. И тъй като става въпрос за килим, който е неодушевен предмет, използваме относителното местоимение който в именителен падеж. Причастието постлан се изписва с Т, проверката е постилам. Има грешка в последната дума, която трябва да бъде изписана с О – окраска, тъй като означава шарка, пъстрота.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

Изведнаж задуха силен вятар и времето се развали. Бяли облаци покриха небето и зъваляха едри снежинки. Ових главата си със шал и тръгнах към местото на срещата.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

 

 

 

 

- реклама -