Пиша и говоря правилно! В кои случаи пишем подлога с кратък определителен член

Прозвищата в българския език се пишат само с кратък определителен член независимо от службата им в изречението. Така дори и да можете да замените прозвището с местоимението той, пак ще трябва да го напишете с кратък определителен член: Апостола, Щастливеца, Знаменосеца и др.

Апостола ще остане завинаги в сърцата на родолюбивите българи.

Щастливеца създава един от най-колоритните образи в българската литература.

Това правило важи и за собствените имена на географски обекти от м. р., ед. ч., чиято основна форма е членувана: Хисаря, Хисарлъка, Двореца, Превала и др.

Превала беше затрупан от сняг, затова трябваше да изберем друг маршрут.

Хисарлъка се намира близо до Кюстендил.

Имената на географските обекти по принцип не се членуват, но има такива, при които това е задължително – Родопите, Алпите. Някои реки може да бъдат членувани, като се подбира пълен или кратък определителен член в зависимост от службата на думата в изречението:

Дунавът е притегателно място за Вазовите хъшове.

Ладията, неумело управлявана от баба Илийца, бавно потегля по Искъра.

Миналата седмица ви попитах правилно ли е изречението:

Пътникът разбра, че е слязал на грешната спирка, и се запита, кога ще дойде следващия автобус.

Допуснати са много грешки. Глаголът слязъл се пише с Ъ, правим проверка в множествено число – слезли, гласната Ъ изпада.

Пред въпросителната дума кога не трябва да се поставя запетая.

Следващият автобус – прилагателното трябва да се членува с пълен определителен член, защото е подлог на простото изречение ще дойде следващият автобус.

Запетаята пред съюза И е поставена правилно, защото огражда подчиненото изречение че е слязъл на грешната спирка. Съчинителният съюз И въвежда главно изречение.

Тази седмица ви питаме правилно ли са написани изреченията:

Знаменосеца сплотява хъшовете, вдъхва им увереност и им дава куражът да продължат. 

Знаменосецът уверено вървеше пред четата като държеше високо знамето.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

- реклама -