Пиша и говоря правилно! Ужасът на войната!

Всички се молим за мир, но живеем в ужаса на войната. Съществителното име се изписва с Й, което се запазва и в множественото число – войни.

Съществителното име войн има дублетна форма – воин. В множествено число – войни/воини. Ударението пада върху О.

В прилагателното военен в женски и среден род и в множествено число има двойно Н: военна, военно, военни.

Миналата седмица ви попитахме дали има грешка в следните изречения:

Ятото птици се издигнаха и в небето се образува две прави линий съединени в началото. Чу се шум от крилата на излитащите птици. Постепено ятото започна да се смалява и да се скрива от погледът.

Допусната е граматична грешка в първото изречение – подлогът ятото и сказуемото се издигнаха не са съгласувани. Правилно е ятото се издигна, птици е пояснение към ятото. Вторият глагол се образуваха трябва да бъде в множествено число, тъй като се съгласува с подлога линии. В съществителното линии също има грешка. То е в множествено число и следва да се изпише с двойно И. Пред причастието съединени трябва да има запетая, която да отдели обособената част. Постепенно се пише с двойно Н, проверката е постепенен. Погледът трябва да се членува с кратък определителен член, тъй като е в ролята на допълнение.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

Слонът, които видяха, ги забавлява дълго време. Той пълнеше хоботът си със вода, а после се обливаше с нея. Фото апаратите щракаха постояно, а смеха си носеше на далече.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

 

 

- реклама -