ЧЕЗ

Пиша и говоря правилно! Токът поскъпва!

Поскъпването ни удря по джоба, но често ни кара да се замислим и върху правописа. Трябва да си припомним, че по има различни функции в езика. То е предлог, когато показва пространствено отношение.

Тичам по зелената трева.

При това положение се пише отделно от следващата дума.

При степенуване на прилагателни и наречия се пише с тире.

Тревата беше по-зелена в сравнение с предишната седмица.

При степенуване на съществителни и глаголи се пише отделно.

Той беше по умник от всички.

Като представка се пише слято с думата.

Токът поскъпва.

Можем да сравним със степенуването.

Токът е по-скъп.

Миналата седмица ви попитахме дали има грешка в следните изречения:

Ескимосите са се адаптирали и приспособили със суровите условия насевер. Наричат ги хора, които ядът сурово месо. Те самите се наричат с думата „инуит“, което означава „изтински хора“. 

В първото изречение откриваме лексикална грешка – глаголите адаптирали и приспособили са синоними и е редно да се използва само единия от тях. Неправилно е използван и предлогът – със трябва да се замени с към. Думата север е съществително име и трябва да се напише отделно от предлога на. Глаголът ядат също е написан грешно – глаголите в 3 л., мн. ч. завършват само на –ЯТ или –АТ. В прилагателното име истински е допусната грешка. В думата не става въпрос за представка и корен, а ИС влиза в състава на корена.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

Скалата всакаш е по легнала на склонът, вълните се разбиват една в друга като по-вишават нивото на морето. Слънцето постепено пое към залез и образова алена пътека, чийто размери изведнъж започнаха да намалят.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

- реклама -