пиша пиша, говоря, грешки, предвид, анцуг

Пиша и говоря правилно! Слезна, излезна и влезна – няма такива думи! Ето кои са книжовните!

Напоследък все повече хора употребяват разговорните глаголни форми слезна, излезна и влезна вместо книжовните сляза, изляза и вляза. Ще ги чуем не само в магазина, но и при официалното общуване.

Може ли да влезна?

Депутатът излезна на трибуната.

Правилните варианти са:

Може ли да вляза?

Депутатът излезе на трибуната.

Разбира се, грешен вариант е:

Може ли да влеза?

А следващото изречение направо ще разсмее всички пътници в автобуса.

Направете ми място, ще слазям на следващата спирка.

Подобна грешка може да се направи и при употребата на глаголите в множествено число:

Вървяхме по стръмната пътека и скоро влезнахме в гъста гора. Двама от другарите ни се откъснаха от групата, тръгнаха направо през клоните, но бързо излезнаха от гъсталака и слезнаха по склона.

Ето и правилния вариант:

Вървяхме по стръмната пътека и скоро влязохме в гъста гора. Двама от другарите ни се откъснаха от групата, тръгнаха направо през клоните, но бързо излязоха от гъсталака и слязоха по склона.

Миналата седмица ви попитахме правилно ли е изречението:

Колата намали скоростта и зави вляво, започнахме да я следваме в лявото платно.

Изречението е правилно. Думата вляво е наречие, затова е изписана слято – показва посоката и отговаря на въпроса Къде? Накъде? Думата лявото е прилагателно, което се пише отделно от предлога В.

Тази седмица ви питаме вярно ли е изречението:

Пътникът разбра, че е слязал на грешната спирка, и се запита, кога ще дойде следващия автобус.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

- реклама -