Пиша и говоря правилно! Родителите с декларации за тестове на децата!

През следващите дни родителите трябва с декларация да заявят съгласие за тестване на децата им за наличие на COVID-19. Така учениците ще могат отново да се върнат в класните стаи и да преминат към обичайния начин на обучение.

Думата декларации е сред тези, при които най-често се допускат правописни грешки. Да припомним, че в множествено число не може да има Й. Така че формите линий, деклараций, технологий са грешни. Правилните варианти са линии, декларации, технологии.

В края на думите от чужд произход след И пишем Я, а при промяна на формата в средата на думата след И се пише А: мания – маниакален.

Миналата седмица ви попитахме дали има грешка в следните изречения:

Под народни будители се има впредвид българи, живяли през 18 и 19 век – периодът на българското Възраждане. Те са искали българите, да бъдат свободни и образовани, да могат сами да управляват държавата си и да заемат достоино място сред другите народи.

Предвид се пише без предлози – грешни варианти са впредвид, в предвид, напредвид или на предвид. Миналото деятелно причастие се пише с Е, тъй като следва мека сричка – живели. При изписването на вековете се поставя точка: 18. век и 19. век. Периодът в изречението трябва да е с кратък определителен член, защото отговаря на въпроса Кога. Българското възраждане е сложно наименование, като в изречението първата дума е с главна буква, а втората – с малка. Във второто изречение преди първото да не се пише запетая, пред второто се пише запетая, защото има изреждане. Достойно се изписва с Й. Проверява се по броя на сричките: до-стой-но.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

Всички ученици бързаха да напуснат класните стай и да излязат на вън където ги чакаха новите им приятели. Малките кученца се надяваха да им дадът храна и играчки, а после започнаха, да тичат на около, да потскачат и да огласят околноста с лаят си.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

 

- реклама -