Пиша и говоря правилно! Радва ни топлото есенно слънце!

Топлото слънце продължава да ни радва с лъчите си, а есента ни радва с багрите си. Да се вгледаме в пъстрата природа и да си припомним, че сложни прилагателни имена, образувани от два цвята, се изписват полуслято:

жълто-оранжеви, жълто-кафяви, синьо-зелени.

А нюансите на цветовете се пишат слято:

бледожълто, тъмнокафяво, светлосиньо.

Прилагателното име есенен се пише с двойно Н във формите за женски и среден род и множествено число, защото в мъжки род има наставка –НЕН. Докато зимен има наставка –ЕН, затова в останалите форми се пише с едно Н. Така говорим за есенно-зимния период.

И още нещо – когато говорим за есенно слънце, изписваме съществителното име с малка буква. Но когато говорим за Слънцето като астрономически обект, трябва да го напишем с главна буква.

Миналата седмица ви попитахме дали има грешка в следните изречения:

В Народно събрание ще влезнат 240 депутата. Все още не се знае колко проценти са необходими за едно депутатско място и как ще се разпределят местата? Роля ще играят и броя на гласовете от чужбина.

Народното събрание трябва да се членува, защото е единствена институция, за която всички знаем. Правилната форма на глагола е влязат, подобна е ситуацията с глаголите слязат, излязат. В речта често се използват грешните влезнат, слезнат, излезнат. При лицата след цифра се използва обикновеното множествено число – 240 депутати, но за предмети и абстрактни названия използваме бройна форма – колко процента. Второто изречение е съобщително, затова въпросителният знак трябва да бъде заменен с точка. В последното изречение съществителното име броят е подлог, затова трябва да се членува с пълен определителен член. И тъй като подлогът в първото просто изречение е в единствено число, трябва да го съгласуваме със сказуемото – роля ще играе броят. На гласовете е несъгласувано определение, което няма отношение към избора на форма на сказуемото.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

Пред очите ни се разкри прелесна месност – гора оцветена в жълтокафяви ньоанси, а на места се забелязваха червени петна. В дясно от нея чак до върхът бяха накацали кокетни селски къщи, чийто дворове се закриваха от пожълтелите листи на астмите.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

 

 

 

- реклама -