правопис

Пиша и говоря правилно! Пунктуацията в сложното изречение е истинско предизвикателство

Продължава нашата рубрика, в която Илияна Иванова – специалист по български език дава ценни съвети за най-спорните неща в родния правопис. Част от предишните й съвети може да видите ТУК и ТУК.

Пунктуацията в сложното изречение е истинско предизвикателство, защото правилото не може да помогне, ако не познаваме добре синтактичната норма. Първо, трябва да можем да разпознаваме изреченията по състав: прости, сложни (съчинени, съставни или смесени), както и дали има обособени части.

Например:

Човекът каза, че много му е харесало и ще дойде отново.

Човекът каза, че много му е харесало, и си тръгна доволен.

Двете посочени изречения са пунктуационно правилни. Но защо в първото няма запетая пред И, а във второто – има? За целта първо трябва да определим състава на изреченията. И двете са сложни смесени изречения. Това означава, че съдържат поне по три прости изречения и връзките между простите изречения са както съчинителни, така подчинителни. В конкретния случай:

Човекът каза, че много му е харесало и ще дойде отново.

Имаме три прости изречения, като първото е главно. Второто и третото са подчинени, но са свързани помежду си със съчинителния съюз И. На практика пред третото изречение стои подчинителният съюз ЧЕ, но ние сме свикнали да го изпускаме, за да е по-гладка речта. Именно това пропускане на съюза усложнява задачата ни. Затова препоръчвам да опитаме да поставим съюза, който стои пред първото подчинено изречение, и пред второто. Ако не нарушаваме смисъла, значи двете изречения са свързани съчинително и запетая не се слага.

Човекът каза, че много му е харесало и че ще дойде отново.

Можем и да им разменим местата:

Човекът каза, че ще дойде отново и че много му е харесало.

Сложното смесено изречение изглежда така: главно – подчинено – подчинено. Като и второто, и третото изречение са подчинени на главното.

В следващия случай обаче веригата е главно – подчинено – главно. В тази поредица е задължително подчиненото изречение да бъде оградено със запетаи. Тук също имаме съчинителна и подчинителна връзка.

Човекът каза, че много му е харесало, и си тръгна доволен.

Но съчинителната връзка свързва първото и третото изречение, които са главни. А второто изречение е подчинено на първото. Затова то трябва да бъде оградено със запетаи. Може да се убедите, че нито подчинителният съюз ЧЕ може да се впише в третото изречение, нито е възможно второто и третото изречение да си разменят местата.

Човекът каза, че много му е харесало, и че си тръгна доволен.

Човекът каза, че си тръгна доволен, и че много му е харесало.

Дори и да познаваме добре правилата, често, когато пишем, бързаме и недоглеждаме написаното. Тогава пропускаме пунктуационните знаци, а не бива. Добре е учениците, на които им предстоят изпити по български език, да положат изключително старание при усвояването на правилата, защото може да загубят доста точки от съчинението. Следващата седмица ще разкрия още интересни особености на пунктуацията в сложното съставно и сложното смесено изречение.

А дотогава ви питам има ли пунктуационна грешка в следното изречение:

Човекът се успокои едва когато получи телефонно обаждане, и въздъхна облекчено.

Отговорът – следващата седмица. А вие можете да коментирате във Фейсбук.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

- реклама -