пиша пиша, говоря, грешки, предвид, анцуг

Пиша и говоря правилно! Проблеми на администрацията с листовете…

Една от най-често допусканите грешки от служителите в администрацията е неправилната употреба на думата лист в различните й форми.

Когато говорим за лист хартия, трябва да използваме думата листове за множествено число. Когато обаче употребяваме бройната форма, то правилният вариант е лѝста: два лѝста, няколко лѝста, колко лѝста.

При обикновеното множествено число използваме лѝстове:

Трябваха ми нови листове, в старата опаковка има само още три лѝста.

Когато говорим за дървета, то избираме листà за обикновеното множествено число.

Дървото пред входа ни има много листà.

Допустима е и формата лѝсти, но най-често тя се приема за разговорна.

Бройната форма и тук е лѝста.

Три пожълтели лѝста бяха паднали на пейката в парка.

Съществителното име от ж. р. лѝста е свързано с изборите:

Партията подреди своята лѝста две седмици преди началото на кампанията.

Миналата седмица ви попитахме има ли грешка в следните изречения:

Предстои кандидат-студентската кампания. Ще кандидатствам в три университети като съм избрала общо пет специялности. Надявам се, че ще бъда приета още на първото класиране, и няма да се наложи да кандидатствам отново.

Прилагателното име кандидатстудентска трябва да бъде изписано слято, тъй като първата част от сложната дума пояснява втората /правилото за прилагателните имена/. За съществителното име университет е правилно да се избере бройната форма – три университета. Пред подчинителната връзка като трябва да се сложи запетая, тъй като въвежда подчинено изречение. В съществителното име специалности след И следва А. Във второто изречение пред съюза И не трябва да има запетая, защото свързва съчинително две подчинени изречения.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

Вятърът духна силно и разлюля листовете на дървата пред зградата, блъсна прозорецът и разпиля листите подредени на бюрото. Служителят се стрестна и изпусна папката с цялата документация на пода.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- реклама -