Президентство президент, мандат, партии

Пиша и говоря правилно! Президентът, за когото гласувах…

Пак са избори. Този път само за президент. И гласуваме за него. Гласуваме за президент.

Съществителното име президент изпълнява ролята на непряко допълнение. Затова относителното местоимение който трябва да се употреби във винителната форма – когото.

В подобна ситуация промяна има и при местоименията кой, някой, никой и всеки, като съответно се използва кого, някого, никого и всекиго. Не бива да забравяме, че това правило важи само за лица.

Когато става въпрос за предмети и животни, се използват местоимения в именителен падеж.

Столът, на който седнах…

Човекът, до когото седнах…

На кого звъниш? /по телефона/

На кой /звънец/ звъниш?

Миналата седмица ви попитахме дали има грешка в следните изречения:

Иван излезна на паркинга. Вдъното се виждаше неговата кола. Младия мъж забърза покраи колите, когато чу пронизително пищене. Завъртя се кръгом и забеляза съседът си да се качва в колата му.

В книжовната реч няма дума излезна, правилната форма е излезе. В дъното се пише разделно, тъй като е предлог и съществително име. Предлогът покрай се пише с Й. Съществителното име съсед в случая трябва да бъде с кратък определителен член – съседа. Последното притежателно местоимение трябва да бъде възвратно – да се качва в колата си.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

Чудех се на кой да кажа, че прозореца трябва да се затвори. Мислех си, че в цялата зала няма никой, който да се отзове на молбата ми. Реших на следващият ден, да пътувам с някой друг автобус.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

 

 

 

 

 

- реклама -