Пиша и говоря правилно! Поклон пред нашите будители!

На 1 ноември се прекланяме пред делото на народните будители – тези, които през 18. и 19. век са се борили не само за свободата на българите, но и за правото им да бъдат образовани. Както при изписването на всички празници, така и при този, първата буква е главна – Ден на народните будители.

Начало на Възраждането у нас слага Паисий Хилендарскиимето се изписва с ИЙ. Името на манастира е прието за второ име на будителя. По същия начин е образувано и името на Софроний Врачански.

Често наричаме Паисий Хилендарски Отец Паисий. В този случай и Отец се пише с главна буква. Правилото гласи, че предпоставените приложения към имената на неголям брой известни исторически личности и герои се схващат като неделима част от собственото име. В тази група спадат още Баба Тонка, Бачо Киро, Братя Миладинови, Капитан Петко, Хаджи Димитър, Презвитер Козма.

От 1 ноември 1923 г. с указ на цар Борис III е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи.

Миналата седмица ви попитахме дали има грешка в следните изречения:

Дърветата оредяха и гората стана проходима. Тримата стражаря бяха оморени, поседнаха на земята и се загледаха в пъстрата украска на есената природа. Изведнъж скочиха от уплаха, защото не посредствено до тях нещо прошумуля.

Словосъчетанието тримата стражари трябва да има обикновено множествено число, тъй като става въпрос за лица. Глаголът уморени се изписва с У, проверка – умора. Съществителното окраска е с О, думата означава пъстрота, багри. Прилагателното име есенната е с двойно НН, проверката е есенен. Съществителното уплаха започва с У, проверката е уплах. Непосредствено се пише слято с частицата НЕ. Глаголът прошумоля също е с грешка – проверката е шумове.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

Под народни будители се има впредвид българи, живяли през 18 и 19 век – периодът на българското Възраждане. Те са искали българите, да бъдат свободни и образовани, да могат сами да управляват държавата си и да заемат достоино място сред другите народи.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

 

 

- реклама -