Пиша и говоря правилно! По-рано ще се стъмни, по-късно ще съмне!

Днес по-рано ще се стъмни, тъй като денят през есента намалява. В същото време по-късно ще съмне. Правилно е да се използват антонимите стъмва се/съмва се.

Глаголите често се използват в състава на устойчиви словосъчетания. Пример е стихотворението „Писмо“ на Никола Вапцаров: „За мен е ясно, както че ще съмне —/ с главите си ще счупим ледовете“.

„И без петел ще съмне“ –  подчертава, че няма незаменими хора.

„И на нашата улица ще съмне“ – и за нас ще настъпят щастливи дни.

Припомням, че при степенуване на прилагателните имена и наречията се пише тире: по-рано, по-късно. Тире не се пише при степенуване на глаголи и съществителни имена.

Той е по юнак. Той по играе.

Това степенуване се среща по-рядко в речта.

Правилно е да кажем, че денят намалява. Не е правилно да кажем, че денят намаля.

Миналата седмица ви попитахме има ли грешка в следните изречения:

Поздравиха нашият колега Господин Иван Драганов за смелоста да участва в конкурсът, и за успешното представяне. Претстои нов етап от конкурса на, който Иван Драганов ще се яви с нов проект изработен от целия екип.

Прилагателното име нашият в изречението трябва да бъде с кратък определителен член поздравиха него. Съществителното господин не е име, затова се пише с малка буква в изречението. Смелостта се пише с двойно ТТ, смелост плюс определителния член ТА. Конкурсът също трябва да бъде с кратък определителен член – в конкурса. Запетаята пред съюза И е излишна. Има грешка в глагола предстоипредставка пред и корен стои. Във второто изречение запетаята трябва да бъде пред предлога НА, тъй като той е част от сложния съюз на който. Запетая трябва да има пред миналото страдателно причастие изработен, което въвежда обособена част.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

Още преди да се стъмне трябваше да хвана влакът за столицата. Но много се зъбавих, защото ми пречеха голямите чанти, двата куфари и чадъра. На всичко от горе заваля дъжд и отпреде ми се образува локва.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

 

- реклама -