денонощие , дъжд, облаци, захлаждане

Пиша и говоря правилно! Отново заваля дъжд!

Есента е красива със своята пъстра премяна, но и носи усещането за тъга, защото е символ на старостта и преминаването от живот към смърт. С напредването на дните все по-често говорим за лошо време:

Отново заваля дъжд!

В края на думата звучните съгласни се обеззвучават или изобщо не се чуват при изговор. Съществителното дъжд често се изписва с Т накрая или четвъртата буква направо се изпуска. Как да направим проверка, за да сме сигурни – слагаме формата в множествено число: дъжд – дъждове. Гласната О ни дава възможност добре да чуем съмнителната съгласна.

При колебание винаги можем да направим проверка, като добавим гласен звук след съмнителната съгласна.

Благ – благи; радост – радости; миг – мигове.

Да припомним, че отново е наречие, а наречията се пишат слято с представката.

Миналата седмица ви попитахме дали има грешка в следните изречения:

Приятелят ми ме попита, с кой автобус ще ходя на работа, както и с кой колега имам среща преди началото на работният ден. Одговорих му, че възнамеряваме да пиеме кафе в парка пред офиса на зградата.

Пред въпросителната връзка с кой в първото изречение не трябва да има запетая. Там въпросителното местоимение кой е употребено правилно, защото се отнася за автобус – предмет. Но във втория случай се отнася за лице – колега, тъй като изпълнява ролята на непряко допълнение, трябва да използваме формата за винителен падеж кого. Прилагателното име работният в изречението трябва да бъде с кратък определителен член на работния. Припомням, че след предлог винаги има кратък определителен член. Отговорих се пише с Т, тъй като представките винаги завършват на звучна съгласна. При думата сграда имаме представка С и корен град/я. да запомним, че няма представка З. Глаголът да пием се пише без Е накрая, защото в първо лице, единствено число завършва на Я – да пия.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

Немога да си претставя по прекрасна картина от есенна гора чиято пъстра украска превлича погледа на всеки турист. Шумуленото на падащите листа и последните слънчеви лъчи зареждат с не подозирана енергия.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

- реклама -