училище, клас, ваканция

Пиша и говоря правилно! Отново на училище!

Искаме или – не, ваканцията свършва и отново се връщаме в училище. Може да бъде присъствено – пише се с едно Н, или дистанционно/електронно пише се с двойно Н. При изписване на класовете е достатъчно след числителното име да се постави точка: 5. клас; 6. клас; 7. клас.

При броенето на учениците следва да използваме бройната форма за лица.

Аз имам 24-ма съученици.

Вътре в изречението учебните предмети се пишат с малка буква: български език, литература, математика. Госпожа/господин не са имена, затова също се пишат с малки букви. При обръщение трябва да поставим запетая.

Имената на училищата се поставят в кавички.

Да си пожелаем здрава и успешна учебна година!

Миналата седмица ви попитахме има ли грешка в следните изречения:

Магазина ще остане затворен до 6-ти Септември, заради деня на Съединението. На 7-ми Септември, Вторник ще бъде отворено от 9 часа. Желаем ви весел празник!

Съществителното име магазинът е в ролята на подлог и трябва да бъде с пълен определителен член. Правилно е 6-и септември. Ако изпишем шест с букви, ще добавим само И след това, за да се получи шести. Подобно е и при числителното 7, правилно е 7-и септември. Месеците и дните се пишат с малка буква, затова е правилно септември, вторник. Ако използваме формата за уважение, местоименията във 2 л. трябва да бъдат с главна буква. Правилно е желаем Ви. Има още грешки в първото изречение. Пред заради не се пише запетая. Имената на празниците се изписват с главна буква – Денят на Съединението.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

На 15-ти Септември ни викат в двора на уч. за откриване на Новата учебна година. Аз ще бъда 6-ти клас, като в нашия клас ще има 24 ученика. Класна ще ни бъде Госпожа Петрова, която ни преподава Математика.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

 

 

- реклама -