Пиша и говоря правилно! Предстои Денят на Независимостта!

Предстои да отбележим Деня на Независимостта и е добре да припомним правилото за употребата на главни и малки букви в съставните имена. Денят ще бъде с главна буква, защото е в началото на словосъчетанието. Но има проблем с независимостта – като исторически акт думата трябва да се изпише с главна буква, подобно на Съединението. Така е изписан празникът и в официалните сайтове на институциите. Иначе в интернет може да се намери както с главна, така и с малка буква.

Съществителните имена от женски род, които завършват в основната си форма на Т, при членуване се пишат с двойно ТТ: независимостта, пролетта, радостта, смелостта и др.

В поздравлението Честит празник, българи! не бива да забравяме запетаята преди обръщението. В случая българи трябва да се изпише с малка буква, защото е народност.

Миналата седмица ви попитахме има ли грешка в следните изречения:

На 15-ти Септември ни викат в двора на уч. за откриване на Новата учебна година. Аз ще бъда 6-ти клас, като в нашия клас ще има 24 ученика. Класна ще ни бъде Госпожа Петрова, която ни преподава Математика.

Числителното 15 се изписва като 15-и, месеците в българския език се пишат с малка буква в средата на изречението, затова е правилно септември. С малка буква трябва да бъде изписано и прилагателното новата, защото не става въпрос за име. Съкращението уч. е използвано неправилно за училище, правилно е да се използва у-ще. Когато говорим за класове, най-лесно е да кажем 6. клас. Този подход е използван и при всички учебници. Иначе в случая правилно е 6-и клас. Но пак препоръчвам точката. Правилно е във второто изречение да се използва обикновената форма за множествено число – 24 ученици, защото става въпрос за лица. Госпожа не е име, затова трябва да се изпише с малка буква, имената на предметите в училище също се пишат с малка буква – математика.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

Поздравиха нашият колега Господин Иван Драганов за смелоста да участва в конкурсът, и за успешното представяне. Претстои нов етап от конкурса на, който Иван Драганов ще се яви с нов проект изработен от целия екип.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

- реклама -