тест за интелигенстност, кметове, общински съветници, Менса-България

Пиша и говоря правилно! Особености при съкращенията

В писмената реч често използваме съкращения. Но за да ги изписваме правилно, е необходимо да познаваме езиковата норма и да знаем кои съкращения изискват поставянето на точка и кои – не.

Подробно нормата е описана в Официалния речник на българския език. Аз ще се спра на най-често употребяваните случаи. Сред тях са мерните единици. Важно е да се знае, че мерните единици от международната система SI се изписват без точка и на кирилица, и на латиница. Грешно е да се напише: До селото оставаха 25 км. и ние побързахме, за да стигнем навреме. Верният вариант е: До селото оставаха 25 км и ние побързахме, за да стигнем навреме.

В правилото попадат още метър – м / m; литър – л / l; грам – г / g; килограм кг / kg; километър в час км/ч / km/h и др. Минутите и секундите също се изписват без точки: мин / min; сек / s.

Точки поставяме при съкращаването на имената, като изискването е последната буква да бъде съгласна: Иван Вазов / Ив. Вазов; Христо Ботев – Хр. Ботев. След съкращението не може да остане само една буква. Освен това след съкратеното първо име трябва да бъде посочена и фамилията.

Съкращения на град, село, улица, планина и други географски понятия може да има само ако следват собствените имена. Неправилно е да се каже: След около час влязохме в с. и останахме изненадани от оживената главна ул. В този случай съществителните селото и улица трябва да се изпишат без съкращение. Или да се изпишат наименованията им: След около час влязохме в с. Долно езерово и останахме удивени от оживената ул. „Марица“.

Това изискване важи и при мерните единици като час, година, век, страница, лев, хиляда, милион, милиард. Техните съкращения трябва да са придружени с числителни имена: 14 ч.; 5 лв.; 100 хил.

При съкращаване на сложни думи трябва да се изпишат точка и дефис между двете части: зам.-кмет, зам.-директор.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/pg/AcademiaElit/photos/?tab=album&album_id=806557476146730

 

- реклама -