Пиша и говоря правилно! Носим върбови клонки в църквата за Цветница!

На Цветница се ходи в църква, като се носят върбови клонки. Носят се толкова клонки, колкото са членовете на семейството. След това се поставят на иконата, за да пазят от болести и беди. Старите се хвърлят във вода или се изгарят.

Денят се нарича още Връбница. В двете думи – върбови и Връбница се наблюдава подвижно Ъ. Гласната Ъ променя позицията си спрямо съгласните Р и Л. Правилото е валидно за многосричните думи. Ъ преминава пред Р и Л, ако след съгласните има само още една съгласна: върба, гърне, мълча. Ако съгласните са повече, Ъ преминава след Р и Л, за да не се натрупват съгласни: Връбница, грънчар, млъквам.

Миналата седмица ви попитахме дали има грешка в следните изречения:

Иван се качи в неговата кола. Петър запали и по лека потегли по заледения участък. Гумите избоксуваха, леко се подхлъзнаха. Петър се сасредоточи и нещо си промармори под носът. Сърцето на Иван потскачаше уплашено в гардите му. 

В първото изречение има двусмислица. Ако колата е на Иван, трябва да се използва възвратното притежателно местоимение своята. Ако е на Петър, трябва да се каже: Иван се качи в колата на Петър, за да бъде ясно. Наречието полека се пише слято. Има грешка в глаголите буксуваха, съсредоточи, промърмори, подскачаше. Съществителното име носът трябва да се изпише с кратък определителен член – под носа/ под него. Трябва да коригираме и съществителното име гърдите.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

На вън захладня и трябваше да си взема върхна дреха. Въпреки, че облякох дебелото яке вятъра ме пронизваше. Побързах, защото заваляха едри капки дъжд. Спаси ме аптекарът, които ме видя от далече и ме извика да вляза в аптеката.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

- реклама -